Alat Proses Suara

1 Peparu sebagai alat organ pernafsan yang menyedut dan menghembus udara melalui:

i. Alat salur suara (halkum)
ii. Corong bawah(mulut)
iii. Corong atas (hidung)

2. Melalui saluran ini ianya boleh melahirkan berbagai jenis bunyi, untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh kita.