Suara Boleh Di proses Dan Di pelajari

Suara manusia adalah paling teristimewa kerana ianya boleh di proses.Boleh di pelajari, dilatih dan di sesuaikan mengikut kehendak yang tertentu ,seperti memberi persesuaian dengan berbagai jenis suara haiwan.Berbagai bunyi alat muzik , gaya pertuturan (bahasa) manusia dan sebagainya.

Untuk mendapat keistimewaan tersebut perlulah di proses dan di pelajari dengan cara yang tertentu.