Kepentingan Suara

Suara merupakan salah satu daripada nikmat kurniaan Allah kepada manusia.Yang mana tidak kurang pentingnya di dalam arena hidup seseorang ianya berfungsi sebagai alat perhubungan, penyebaran dan penyampaian rasa hati.Samada suka duka, perintah tegah kasih benci, memohon merayu, beribadat bermunajat dan sebagainya.