Peranan suara dalam bidang bacaan al-Quran

Di antara peranan suara dalam bidang bacaan al-quran adalah bagaimana berikut :-
(1)Memberi penyesuaian dengan kehendak lughah al-quran
(2)Memberi penyesuaian dengan bentuk dan ragam ayat-ayat al-Quran
(3)Memberi penyesuaian dengan irama taranum bil quran
(4)Memberi penyesuaian dengan lahjah arab

Mengenal burdah (bunga-bunga) suara
Suara yang terhias dengan burdah adalah lebih menarik. Pada umumnya burdah itu
terbahagi kepada dua :-
Pertama:Burdah asli
Iaitu suara yang hidup, mempunyai getaran dan gerenek-gerenek yang semulajadi.

Kedua:Burdah sinaie
Iaitu bunga –bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak
jenis tarannum yang dipersembahkan.