Teknik mentahsinkan al-quran

Tahsin as-saut adalah hasilan dari prosesan bunyi oleh alat-alat pengendalian suara dengan rapi dan cermat.

(1)Teknik penekanan pernafasan, untuk lembut atau keras.
(2)Teknik pengendalian pipit suara, untuk nyaring atau perlahan
(3)Teknik penyaluran bunyi, untuk kemanisan dan kelicinan.
(4)Teknik pengawalan nafas, untuk memanjang atau memendek nafas.
Dan sebagainya